عضو محترم باشگاه عکاسان طنین

لطفا جهت تمدید عضویت و صدور کارت جدید فرم زیر پر کنید هزینه تمدید عضویت و صدور کارت جدید در سال ۱۴۰۰ برای یکسال مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ تومان و برای ۲ سال ۲۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

بدیهی است اعضایی که عضویت آنها به پایان رسیده باشد حق استفاده از خدمات باشگاه را نخواهند داشت.

همچنین چنانچه عضو این باشگاه بعد از گذشت چند ماه از تاریخ انقضا کارت عضویت، درخواست تمدید کند عضویت وی از ادامه تاریخ کارت قبلی (بصورت پیوسته) درج خواهد شد.