درخواست عضویت

برای عضویت در باشگاه عکاسان طنین لطفا فرم زیر را پر کنید، در صورتی که از اساتید عکاسی شما را معرفی کرده اند نام معرف را بنویسید. مزایای عضویت: دریافت کارت عضویت و مدرک شناسایی عکاسی دریافت معرفی نامه جهت عکاسی از اماکن و … استفاده از صفحه کاربری ویژه با امکانات معرفی و ارائه … ادامه خواندن درخواست عضویت