اطلاعات اولیه

نام و نام خانوادگی

مصطفی سپه وند

بیوگرافی

مصطفی سپه وند دارای مدرک کارشناسی عکاسی و کارشناسی ارشد فلسفه هنر از دانشگاه هنر تهران است وی در حال حاضر دانشجوی پژوهش هنر در مقطع دکتری می باشد.
مدرس عکاسی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های علمی و کاربردی و حضور در بیش از ۳۰ نمایشگاه گروهی عکس، و ۲ نمایشگاه انفرادی از دیگر فعالیتهای اوست.
او همچنین داوری چند نمایشگاه گروهی عکس را در کارنامه خود دارد.