عضو محترم باشگاه عکاسان طنین

جهت تمدید عضویت و صدور کارت جدید فرم زیر را پر کنید هزینه تمدید عضویت و صدور کارت جدید در سال ۱۴۰۲ برای یکسال مبلغ ۱۹۰/۰۰۰ تومان می باشد.

بدیهی است اعضایی که عضویت آنها به پایان رسیده باشد حق استفاده از خدمات باشگاه را نخواهند داشت.