این درخواست صرفا برای اعضای باشگاه عکاسان طنین امکان پذیر می باشد.

لطفا فرم زیر را به دقت پر کنید.

درخواست معرفی نامه

  • نام اداره، سازمان، ارگان و... که نیاز به تهیه عکس دارید را به طور کامل بنویسید. مثال: مدیریت محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران
  • تاریخی که باید عکاسی کنید را بصورت کامل بنویسید.